Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd for Taperne jobber for å skape mer oppmerksomhet rundt de aller mest utsatte i samfunnet. Vi lagde en litt annerledes film som viser hvordan mobbing kan føles. Filmen ble spredd på sosiale medier med massiv respons og ble plukket opp av en Emmy-vinnende regissør i USA.

Stiftelsen Rettferd for Taperne jobber for å skape mer oppmerksomhet rundt de aller mest utsatte i samfunnet.

Vi lagde en litt annerledes film som viser hvordan mobbing kan føles. Filmen ble spredd på sosiale medier med massiv respons og ble plukket opp av en Emmy-vinnende regissør i USA.

Filmen skal nå benyttes av the Bully Project i USA.