Jakten på nyordet: Tæpping

MSL var med på lanseringen av BankAxpet sitt nye ord og kampanje for kontaktløs betaling; «Tæppe».

MSL var med på lanseringen av BankAxpet sitt nye ord og kampanje for kontaktløs betaling; «Tæppe».

Kampanjen MSL gjennomførte, sammen med vårt søsterbyrå Kitchen, var todelt. Første fase var å invitere det norske folk til å komme med forslag på hva kontaktløs betaling skulle hete og hvilket ord som passet best. Neste steg var gjennom en sommerkampanje å skape oppmerksomhet rundt det nye ordet og muligheten til å betale kontaktløs.

Løsningen i første fase ble gjennomført ved opprettelse av en egen nettside der publikum kunne komme med forslag, nasjonal spørreundersøkelse, et løp på sosiale medier, samt et PR-løp der man skapte redaksjonell omtale for oppmerksomhet.

På én måned kom det inn over 1.000 forslag på kampanjenettsiden og titalls presseoppslag om jakten på Norges nye ord. Sammen med BankAxept ble ordet «tæppe» valgt.

Det nye ordet ble gjennom en enkel og informativ kampanje kjent og eksponert for befolkningen. Med et hovedfokus på festivaler og andre arrangement var vi tilstede med kampanjemateriell på mer enn 25 steder landet rundt, og møtte flere tusen mennesker. Samtidig ble det jobbet parallelt med et PR-løp som resulterte i at de største redaksjonene begynte å skrive om det nye ordet, og hvorfor tæpping er bra for forbrukerne.

Oppsummering av resultatene fra kampanjen:

  • Bruken av tæpping doblet seg på tre måneder.
  • Mer enn 1.000 forslag til navn via egen kampanjenettside.
  • Over 140 medieoppslag både på nett, papir, tv og radio.
  • Nesten 9 millioner eksponeringen i media.
  • Økte kjennskapen til tæpping fra 0 til 34 %. Over 50 % kjennskap i den valgte målgruppen.