Gi politikerne veihjelp

I forbindelse med stortingsvalget i 2017 arbeidet MSL og NAF sammen om NAF-kampanjen «gi politikere veihjelp».

NAF har en sterk stemme i mobilitetsdebatten i Norge, men likevel var det mange av NAFs medlemmer som ikke visste hvilke standpunkt NAF hadde. Kampanjens mål var å vise medlemmene at NAFs stemme ble hørt, øke kjennskapen om NAF som politisk aktør og rekruttere nye medlemmer gjennom dette.

Vi bestemte oss for å invitere partilederne fra de åtte største partiene til å delta i vår kampanje, og samtlige stilte opp for å bli med i vår kampanje. Kampanjens hovedgrep var å få politikerne til å stille spørsmål til NAF medlemmene, slik at medlemmene kunne engasjere seg i spørsmål fra politikerne. Samtidig ble det også spilt innen telefonsamtale fra hver enkelt partileder som ringte opp de som deltok automatisk. Ved å gjøre NAFs medlemmer til mobilitetseksperter, fikk medlemmene sagt sin mening til politikerne, samtidig som de engasjerte seg i NAFs politiske arbeid.

Kampanjen ble delt både på Facebook, via NAF.no og i nyhetsbrev til medlemmene. «Gi politikerne veihjelp» gjorde at hver besøkende brukte i gjennomsnitt over sju minutter på kampanjesiden, og bevisstheten for NAFs arbeid økte.

Oppsummering av resultatene fra kampanjen:

  • 37.000 besøkende på kampanjesiden.
  • Over 300.000 så kampanjen, og mer enn 20.000 engasjerte seg på Facebook. Hele kampanjen hadde over 5,5 % engasjementsrate.
  • Før kampanjen mente 26 % at NAF hadde en viktig stemme i samferdselsdebatten. For de som hadde deltatt i kampanjen var tallet oppe i 50 %, og 30 % av hele befolkningen.