Advokatforeningen / Mekling.no

I samarbeid med Advokatforeningen lanserte vi mekling.no, en samleportal for landets sertifiserte meklere.

For å skape engasjement rundt lanseringen av mekling, lagde vi flere humoristiske småklipp til sosiale medier, med stor suksess.

Vi bisto også Advokatforeningen med å få gjennomslag for sine saker i media, som resulterte i nyhetsoppslag i NRK, DN, Finansavisen, Dagbladet i tillegg til radio og flere lokale medier.