Yara Marine Technologies velger MSL

- Vi møtte mange dyktige byråer, men opplevde at MSL gjorde det best på alle våre parametere i alle delene av prosessen. De imponerte oss med sin forståelse av vårt marked og våre utfordringer, og har et internasjonalt nettverk som speiler våre behov på en god måte. Også opplevde vi en veldig god kjemi med et engasjert team, forteller Aleksander Askeland, salgsdirektør i Yara Marine Technologies

MSL lar seg engasjere av oppgaven Yara Marine Technologies kommer med.

- Jeg kan knapt tenke meg noe mer meningsfullt og spennende enn å sette bærekraftig teknologi ut i live i global skala. Yara Marine Technologies har både evne og vilje til å gjøre shipping grønn og klimavennlig, og det er fantastisk å få være med å skape denne endringen, sier Axel Hammer, som var sentral i tilbudet fra MSLs side.

Axel Hammer startet som seniorrådgiver i MSL tidligere i år med et spesielt ansvar for bærekraft.

Yara Marine Technologies har hovedkontor i Norge, men virksomheten er fordelt på flere land. De største kontorene ligger i Gøteborg og Shanghai, og kundene er skipsverft og skipsredere over hele verden.

- I MSL har vi alltid jobbet internasjonalt, og vi har etterhvert opparbeidet oss en betydelig erfaring i å ta norske kunder ut i verden. Vi har et velfungerende internasjonalt nettverk i tillegg til at vi har betydelig kompetanse vi kan trekke på internt i Publicis her i Norge, gjennom våre søsterbyråer Starcom og Kitchen. Når vi vet hvilke utfordringer skipsfarten står overfor for å redusere utslipp og miljøavtrykk, er dette en drømmekunde ikke bare for oss, men for hele Publicis, sier Rolf Aaneland, daglig leder i MSL.

Pitchprosessen ble gjennomført av Elect, og MSL er allerede godt i gang med arbeidet.