Fem tips for å lykkes med influencermarkedsføring

De siste årene har influencermarkedsføring utviklet seg i en rasende fart, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Her er fem faktorer som bør ligge til grunn for vellykket bruk av influencere.

Nye profiler og plattformer dukker opp jevnt og trutt, og mye tyder på at vi kun har sett starten på et marked som globalt økte fra 1,7 milliarder dollar i 2016 til 13,8 milliarder dollar i 2021. Stadig flere annonsører kaster rundt på mediebudsjettet og inkluderer influencermarkedsføring som en naturlig del av mediemiksen, i et forsøk på å styrke posisjonen sin i konkurransen etter en stadig mer kresen og selvbevisst kundegruppe. I følge Kantar sin globale undersøkelse, Media Reactions, planlegger 7 av 10 annonsører å øke budsjettet innen influencermarkedsføring. 

Det er nemlig fortsatt slik at man som forbruker først og fremst verdsetter meninger fra folk man stoler på, enn rene og upersonlige reklamebudskap. I en undersøkelse gjennomført blant unge i alderen 13 til 24 år, svarte 80% at profiler påvirker deres kjøpevaner mer enn tradisjonelle kjendiser gjør.

Før du, som ansvarlig for merkevarebygging og markedsføring, trekker ut pluggen på alle «tradisjonelle» markedstiltak er det imidlertid noen faktorer du må ta i betraktning for å lykkes med influencermarkedsføring i 2022. Det finnes ingen «one size fits all», og de beste samarbeidende er basert på gjensidig begeistring og respekt mellom merkevare og profil.

Her er fem faktorer som bør ligge til grunn for vellykket bruk av influencermarkedsføring:

  1. Knytt aktiviteten til kommunikasjonsstrategien: 

Best effekt av influencermarkedsføring oppnår man når den bidrar til å løse definerte deler av merkevarens kommunikasjonsutfordringer. Influencermarkedsføring er for eksempel en av de mest effektive kanalene til å bygge tillit og troverdighet mellom merkevare og publikum, og kan samtidig treffe målgrupper som «tradisjonell» reklame ikke treffer. Som en hyggelig bonus er oppmerksomhetstiden publikummet gir til annonsene ofte høyere enn i andre kanaler.  

På samme måte som at du ikke hopper på den første annonseselgeren som ringer deg med et godt tilbud, skal du ikke hoppe på den første influenceren som tar kontakt med en «ledig plass for å eksponere ditt produkt».

  1. Tenk målgruppe før profil

Alle tiltak krever en god strategi, og influencermarkedsføring er ikke noe annerledes. En god strategi for influencermarkedsføring starter med å samle mest mulig innsikt og data om målgruppen. Du bør derfor stille deg en del kontrollspørsmål for å kartlegge nødvendig innsikt.

  • Hvilken aldersgruppe skal vi treffe?
  • Hva er målgruppen opptatt av?
  • Hvilke interesser har de?

Først når man har godt oversikt kan man identifisere profiler som målgruppen er interesserte i, er opptatt av og som engasjerer dem i hverdagen. Antallet influencere må ses i sammenheng med hvilket mål aktiviteten har, og hvor bredt man ønsker at aktiviteten skal nå.

  1. Ha en tydelig kanalstrategi

Influencermarkedsføring er mye mer enn innholdet profileneskaper og publiserer i egne kanaler. De fleste influencerne er i dag til stede på flere ulike plattformer. For å få fullt utbytte av aktiviteten bør du derfor ha en tydelig formening om hvor du ønsker å distribuere innholdet. 

Strategien må i sum evne å levere på merkevarens verdier, behov og mål. Et stalltips er å alltid skape en 360-graders løsning med flere uttak, både i egne og profilenes flater. Bare husk at budskapet bør være på influencerens premisser og med influencerens tone of voice. Det gjør det mer relevant og interessant for målgruppen som skal konsumere innholdet – som igjen driver kjennskap og salg av merkevaren din! 

  1. Tenk langsiktig

På samme måte som Rom ikke ble bygget på en dag, kan du ikke forvente at influencermarkedsføring skal gi deg umiddelbar effekt i det tiltaket går live. 

Influencermarkedsføring sin fremste egenskap er evnen til å bygge tillit og troverdighet. Enkeltstående aktiviteter kan fungerer effektiv i å skape kortsiktig oppmerksomhet. Likevel er erfaringen at langsiktige og strategisk forankrede samarbeid skaper best effekt med tanke på merkevarekjennskap og preferanse

Vi erfarer også at de langsiktige samarbeidene evner å bygge relasjoner og lojalitet over tid med tiltenkt målgruppe. Det er også lettere for profiler å skape godt, engasjerende og troverdig innhold når samarbeidetvarer over tid.

  1. Forså verdien av influencermarkedsføring

Gode profilsamarbeid skaper resultater over tid, og ikke nødvendigvis «her og nå». Eksponeringstiden (eller lesetiden) overgår langt den tiden man oppnår med «tradisjonell» reklame. Vær derfor varsom med å evaluere aktiviteter med influencere mot tradisjonelle parameter som for eksempel dekning, frekvens, antall visninger, CPM og CPT. Rett heller blikket mot de langsiktige effektene som strategien gir deg, og at du kanskje har knyttet sterkere relasjoner til målgruppen din.

Vil du vite mer? Kontakt Ida Tabak, ansvarlig for influencermarkedsføring, for en nyttig prat.