Satsning på bærekraft og sosiale medier

Publicis MSL vil styrke seg innen bærekraft og sosiale medier, og har ansatt Sindre Fjeld Raaum og David Aas som rådgivere. Sindre har en variert bakgrunn fra finans, kultur og forretningsutvikling. I Publicis MSL skal han arbeide med selskapskommunikasjon, og spesielt med strategi og bærekraft. David har meldt overgang fra søsterbyrået Publicis Starcom der han arbeidet som Social Media Manager. 

Les mer på Kampanje.com

Les mer om Sindre og David.