Landkreditt velger Publicis

Landkreditt blir ny kunde hos Publicis

Finanskonsernet Landkreditt har tegnet avtale med Publicis om mediebyråtjenester og kommunikasjonsrådgivning, og starter nå samarbeidet med Publicis Starcom og Publicis MSL.  

Landkreditt flytter nå oppdraget med prestasjonsbasertmarkedsføring fra iProspect til Publicis. Formålet med å samle mediekjøp og strategisk kommunikasjon hos Publicis, er å utnytte synergiene bedre, og få en mer fremtidsrettet byråleveranse tilpasset Landkreditts nye kommunikasjonsbehov.

- Vi har store ambisjoner med det vi driver med, og medmenneskene og kompetansen vi finner i Starcom og MSL, vil vi heve nivået ytterligere. I tillegg ønsker vi å knytte strategisk PR nærmere arbeidet vi gjør på digital markedsføring og den teknologiske utviklingen der. Jeg har stor tro på at vi har gjort det riktige strategiske valget ved å inngå avtale med Publicis, sier digital- og markedssjef i Landkreditt, Petter Remen Hanssen.

Vokser og moderniserer merkevaren

Landkreditt har hatt sterk vekst og utvikling de siste årene, og er i dag et fullskala finanskonsern med produkter og tjenester innen bank, eiendom, fond og forsikring. Konsernet er i disse dager også i gang med en større omprofilering som skal passe alleforretningsområdene bedre.

- Konsernet er i bra vekst og det er en positiv utvikling på alle områder. Vi er også inne i en stor modernisering av merkevaren som settes ut i livet om ikke lenge. Tidspunktet er derfor perfekt med en frisk start på noen områder. Det er ingen tvil om at Publicis besitter en bred kompetanse i alt fra PR og mediekjøp til analytics og teknologi. Dette skal vi utnytte godt sammen. Jeg gleder meg til å samle menneskene og kompetansen i samme rom, fortsetter Remen Hanssen.

Landbruket er naturligvis en sentral og viktig kundegruppe for Landkreditt. Samtidig har konsernet klare vekstambisjoner og er en konkurransedyktig og relevant aktør også i personmarkedet.

Skreddersyr tverrfaglig team

-   Det er ikke hverdag vi får oppdrag som dette! Landkreditt har en lang og solid historie, og har siden 1915 utført et viktig samfunnsoppdrag som finansiell tilrettelegger forlandbruket. Det er stor stas å være med på å videreutvikle en så tradisjonsrik og viktig merkevare. Samtidig skal vi vise kraften som ligger i å jobbe integrert med betalt media og strategisk kommunikasjon. Landkreditt får derfor et skreddersydd team på tvers av mediebyråtjenester og PR/kommunikasjon, sier Thomas Magnusen, seniorrådgiver i Publicis MSL.

- Landkreditt har vært tydelige på hva de ønsker ut av samarbeidet, hvordan de vil jobbe og hvilke mål vi skal hjelpe dem å oppnå. Jeger derfor trygg på at vår tverrfaglige leveranse vil gi Landkreditt godavkastning, sier Camilla Halleraker, byråleder i Publicis Starcom.