Kommunikasjon i krisetider

På kort tider hverdagen vår snudd på hodet. Alvoret i koronakrisen preger oss alle. Vi fårmange henvendelser fra virksomheter og merkevarer som ønsker rådgivning omhvordan Covid-19-krisen bør påvirke kommunikasjon og markedsføring. Her har vi samlet noen av våre beste råd.

Dagens situasjon gir et helt nytt og krevende bakteppe for kommunikatører og markedsførere som har behov for nå ut med sine budskap.

Her er våre seks råd til hvordan du kan kommunisere bedre i krisetider:

  1. Vær empatisk – Anerkjenn at den du kommuniserer med kan oppleve hverdagen som krevende. Vis empati gjennom ord og handling, og at du bryr deg om den du skal kommunisere med. Oppriktig empati og budskap tilpasset målgruppens livssituasjon gjør det enklere å fortjene mottakerens oppmerksomhet.
  2. Demonstrer lederskap – Vis at du har kontroll og orden på kjernevirksomheten din. Vær tydelig i hva som er dine verdimessige prioriteringer. Nøktern og faktabasert kommunikasjon skaper trygghet og tillit hos målgruppene dine.
  3. Forklar alltid «hvorfor» – Ikke bare si hva du mener og gjør, men forklar også hvorfor. Da gir du holdningene og handlingene dine et verdimessig innhold, og trygger målgruppen på at du deler deres virkelighetsforståelse.
  4. Enkelt og tydelig – Tal med klar stemme og følg opp med handlinger som viser at du mener hva du sier. Unngå implisitte budskap som krever mye tolkning eller kan misforstås.
  5. Kommuniser mer, ikke mindre – Erkjenn at dine nærmeste omgivelser har et ekstra behov for informasjon. Kommuniser heller oftere i korte og oppdaterte budskap, enn lange festtaler en sjelden gang.
  6. Prioriter de viktigste målgruppene – Ingen virksomhet har ubegrensede ressurser. I krisetider må du i det minste sikre at de viktigste interessentene og nærmeste målgruppene dine alltid holdes godt informert. Ikke minst gjelder dette egne medarbeidere. Internkommunikasjon er minst like viktig som den eksterne kommunikasjonen.

Hvorfor skal du kommunisere annerledes nå?

Selv om det ikke finnes et direkte sidestykke til krisen viruset Covid-19 påfører verden, er de psykologiske effektene av krisesituasjoner velkjente.  

Kriser skaper usikkerhet og frykt. Frykt både for den akutte situasjonen, men også for fremtiden. I krisesituasjoner blir flere av oss blir mer opptatt av de nære ting som hus, familie og tryggheten dette representerer.

Kriser skaper et underskudd på informasjon. Det ligger i menneskets natur å forsøke å forstå sammenhenger i verden som omgir oss. I perioder der vi opplever kaos og utrygghet skapes et nærmest umettelig behov for kunnskap som kan gi oss mening og struktur i hvordan vi ser på verden.

Kriser skaper også konflikt og gnisninger, ved at kriser tydeliggjør forskjeller i menneskers virkelighetsoppfatninger og verdier. Den opphetede diskusjonen om nordmenn bør få dra på hytta under koronakrisen, er et godt eksempel på dette.

Ønsker du råd til hvordan din merkevare eller virksomhet kan kommunisere bedre i koronakrisen?

Ta kontakt med din nærmeste rådgiver eller Managing Director i MSL, Rolf Aaneland; rolf.aaneland@mslgroup.com, telefon 932 54 752.